Higiena jamy ustnej, szczotkowanie, leczenie pr??chnicy

Higiena jamy ustnej - bia??e zdrowe z?by

z?by, higiena, pr??chnica, leczenieNie lekcewa??my z??ego stanu naszych z?b??w. Zgorzele, zapalenia to ogromne skupiska bakterii kt??re powoduj? zaka??enia ca??ego organizmu.
Bakterie mog? wywo??a? nast?puj?ce schorzenia:
 • zapalenie t?cz??wki oka lub ??y??,
 • choroby reumatyczne,
 • zapalenie mi???nia sercowego,
 • zapalenie nerek.

Pr??chnica - jeden z najwi?kszych wrog??w naszych z?b??w, pr??chnica powoduje stopniowe odwapnienie i w konsekwencji rozpad twardych tkanek z?ba.

Pr??chnicy mo??na skutecznie zapobiega?, zasady kt??rymi trzeba si? kierowa?:
 • odpowiednia higiena jamy ustnej,
 • dieta ograniczenie s??odkich rzeczy,
 • profilaktyka(regularne wizyty u stomatologa).

Higiena jamy ustnej - zainwestuj w elektryczn? szczoteczk?, badania wykazuj? ??e usuwa ona do 98 proc. p??ytki bakteryjnej.
Stosuj pasty kt??re chroni? z?by przed pr??chnic?, dzi?s??a przed zapaleniem oraz hamuj? odk??adania si? kamienia.
U??ywaj nitek dentystycznych, styczne naszych z?b??w s? szczeg??lnie nara??one na pr??chnic? poniewa?? nie zawsze tam dociera szczoteczka.
Odk??adaniu si? osadu i zapaleniu dzi?se?? zapobiegaj? r??wnie?? antybakteryjne p??ukanki.

Ogranicz spo??ycie s??odkich rzeczy mi?dzy posi??kami. Cukierki, batony, ciastka, s??odzone soki itd. To wszystko dostarcza ogromne ilo??ci po??ywki bakteriom (przede wszystkim dwucukr??w oraz cukr??w prostych).

Profilaktyka - wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym co 6 miesi?cy po???czona z szybk? reakcj? na najmniejsze zmiany naszego uz?bienia.

Higienizacja (zabiegi w gabinecie):
 • usuwanie kamienia naz?bnego,
 • piaskowanie - usuwanie p??ytki naz?bnej i fluoryzacja,
 • wzmacnianie szkliwa z?b??w,
 • wi?cej mo??na si? dowiedzie? na: http://higienizacja.com.pl.KOMENTARZE

Ja chyba przez chorego z?ba do leczenia kana??owego zarazi??am si? bakteri? helicobacter pylori.
2016-01-27 11:45:15    Iza

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl