Ostry b??l plec??w, b??l korzonk??w

B??l plec??w, b??l korzonk??w

b??l plec??w, b??l korzonk??w, masa?? Niespodziewany b??l korzonk??w, cz?sto nazywany rw?, powiadamia nas o tym, ??e kr?gos??up jest w nie najlepszej kondycji. Zazwyczaj ognisko b??lu obejmuje okolice l?d??wiowe-krzy??owo, ale tak??e dokuczliwy b??l mo??e wyst?powa? a raczej promieniowa? w okolic? uda czy barku.
Zmiany zwyrodnieniowe kr?gos??upa to g????wna przyczyna b??lu korzonk??w nerwowych, takie problemy wyst?puj? cz???ciej po trzydziestym roku ??ycia. B??l korzonk??w mo??e by? r??wnie?? wywo??any zbyt intensywnym wysi??kiem fizycznym, nieprawid??owym d??wiganiem ci???aru itp.
Nawroty b??lu cz?sto wyst?puj? po gwa??townym wych??odzeniu cia??a(przezi?bienie, k?piel w zimnej wodzie). R??wnie?? bezpo??redni? przyczyn? b??lu korzonk??w mog? by? lokalne stany zapalne jak i pewne choroby zaka??ne.

Atak korzonk??w zazwyczaj wymaga kompleksowego leczenia, w przypadku gdy b??lowi towarzyszy niedow??ad ko??czyn, brak czucia, niezw??ocznie nale??y si? skontaktowa? si? z lekarzem pierwszego kontaktu. Od zaawansowania choroby b?dzie zale??a??o to, jak b?dzie wygl?da??o nasze leczenie, lekarz mo??e przepisa? leki przeciwb??lowe, przeciwzapalne, leki rozkurczowe mo??e nam da? skierowanie na fizykoterapi?, masa??e lecznicze itp.
W najbardziej ci???kich przypadkach konieczna jest interwencja neurochirurga kt??ry usuwa ??r??d??o ucisku na korze?? nerwowy.

Kr?gos??up zbudowany jest 32-34 kr?g??w, mi?dzy kr?gami znajduj? si? kr???ki(dyski), dyski pe??ni?ce rol? amortyzator??w. Wszystkie kr???ki stanowi? wytrzyma??y pier??cie?? w????knisto-chrz?stkowy z galaretowatym j?drem.
Z powodu r????nego rodzaju uraz??w i zwyrodnie?? wybrzusza si? w????knisty pier??cie?? lub przesuwa galaretowate j?dro.
Dyski wysuwaj? si? poza o?? kr?gos??upa i zaczynaj? uciska? na korzonki nerwowe, nast?pstwem jest ostry b??l kt??ry promieniuje do r?k lub n??g. Najcz???ciej uszkodzeniu kr?gos??upa ulega odcinek l?d??wiowy- krzy??owy, b??l mo??e promieniowa? do po??ladk??w, uda, ??ydki a nawet do stopy.

Artyku?? ma wy???cznie charakter informacyjny i w ??adnym wypadku nie mo??e zast?pi? konsultacji z lekarzem.KOMENTARZE

Oj ja od dawna borykam si? z okropnymi b??lami plec??w, g????wnie w krzy??u, ale te?? czasami odcinek szyjny kr?gos??upa mi si? daje we znaki. Jedynym ratunkiem jest pyralgina sprint rozpuszczalna, kt??ra na szcz???cie szybko dzia??a i mi umo??liwia w miar? normalne funkcjonowanie.
2016-03-24 12:07:22    bietka

Jest to kilka ?wicze?? rozci?gaj?cych i wzmacniaj?cych(rowerek, le??ysz na plecach i nogi zgi?te w kolanach i prostujesz do g??ry do konta prostego mi?dzy tu??owiem, brzuszki - tylko takie skr?tne - czyli lewy ??okie? prawe kolano przy czym prawy ??okie? jest na materacu, prawy ??okie? lewe kolano jedna strona itd., le??ysz na plecach nogi zgi?te w kolanach i lewo i prawo pr??bujesz dotkn?? materaca) ?wicze?? jest masa kt??re wykonywa??em, warto mo??e uda? si? ??eby kto?? Ci pokaza?? te zestawy (do punktu Rehabilitacji) tam pracuj? bardzo mi??e osoby.
2013-07-25 13:54:20    justyna

Justynka napisz mi jakie cwiczenia robi??as .Dzi?kuj? bardzo
2013-07-12 14:18:08    ewa

Malwina, a z kr?gos??upem masz wszystko ok? nie masz ??adnych skrzywie?? itp. prowadzisz siedz?cy tryb ??ycia.
Mi np. pomog??y tabletki olfen(z recepty) na stan zapalny + regularne ?wiczenia na wzmocnienie mi???ni kr?gos??upa a dok??adnie okolicy l?d??wiowo krzy??owej. Ja mia??am robione prze??wietlenie po czym by??am na rehabilitacji.
2013-03-30 12:41:55    justyna

ja mam taki bol przeszywajacy...kucie po lewej raz po prawej biore paracetamol i mascie plajstry i nic....;/...juz sama nie wiem a zlapalo mnie gwaltownie moze znacie jaies sprawdzone domowe sposoby? jak na razie moge jeszcze chodzic gorzej jak mnie naprawde zlapie
2013-03-14 22:09:10    malwina

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl