G??adka i zdrowa cera, piel?gnacja, zapobieganie

Jak pozby? si? zmarszczek - zapobieganie

kremy przeciwzmarszczkowe, peeling, nawil??anie
Nawil??anie sk??ry
Stosowanie krem??w kt??re utrzymuj? w??a??ciwy stan hydrostatyczny sk??ry kt??ry ma bezpo??redni wp??yw na powstawanie zmarszczek.

Je??eli nie przekroczyli??my trzydziestego roku ??ycia niew?tpliwie wystarczy nam tradycyjny krem nawil??aj?cy do cery, kt??ry powinni??my stosowa? na dzie??, jak i na noc.

Gdy jeste??my w grupie wiekowej od trzydziestu do czterdziestu lat, to czas w kt??rym powinni??my w swojej ??azience znale??? krem przeciwzmarszczkowy, kt??ry w swoim sk??adzie zawiera mikroelementy, witaminy, oraz koenzym Q10.

Powy??ej czterdziestego roku ??ycia zaleca si? stosowanie krem??w przeciwzmarszczkowych o nieco silniejszym sk??adzie, do kt??rego nale??y soja, czy retinol.

Filtry UV
Gdy wystawiasz cia??o na dzia??anie promieni s??onecznych koniecznie stosuj kremy do opalania z wysokim filtrem UV. Nale??y wiedzie? ??e promienie UV przy??pieszaj? proces starzenia si? naszej sk??ry, w zwi?zku z tym w czasie letnim musimy przede wszystkim zadba? o odpowiedni? ochron? i piel?gnacj? sk??ry.

Zabiegi
Peeling - cel to z??uszczy? zrogowacia??y nask??rek, dzi?ki temu zbiegowi sk??ra jest g??adsza i dodatkowo lepiej wch??ania cenne sk??adniki krem??w kt??re stosujemy.
Nie nale??y zapomina? o masa??u sk??ry, masa?? wykonujemy okr???nymi ruchami, zabieg mo??emy przeprowadza? podczas aplikacji balsamu.


KOMENTARZE

Moja mama zrobi??a sobie Thermage w zesz??ym roku i wygl?da chyba 10 lat m??odziej. Sam zabieg trwa?? ok. godzinki, a efekty przychodzi??y z czasem w ci?gu kolejnych kilku miesi?cy. Ja jeszcze jestem przed 30 i na szcz???cie zmarszczki nie s? moim problemem, ale my??l?, ??e jak za kilka lat moja sk??ra zwiotczeje, zdecyduj? si? w??a??nie na Thermage.
2011-08-23 13:56:33    kinga

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl