Woda mineralna | Dobre wody mineralne

Woda zdrowia doda

dobre wody mineralneCh??odzenie cia??a polega g????wnie na wyparowaniu wody, w czasie bardzo mocnych upa????w potrafimy nawet straci? jeden litr wody na godzin?. Niezb?dne to 3, 4 litry wody dziennie latem tyle powinni??my pi?, gdy temperatura otoczenia jest du??a a wilgotno??? ma??a.
Wzrost temperatury o 1 st. Celsjusza przy??piesza pozbywanie si? wody przez sk??r?, i wraz z oddechem to ok. 400 ml.
Z potem tracimy 1/4 wytwarzanego w organizmie ciep??a.

Woda w organizmie:
- Woda stanowi oko??o 60 % masy m?skiego cia??a, u kobiet jest to nieco mniej bo w ich organizmie jest mniej bogatych w wod? mi???ni, a wi?cej t??uszczu.
- Woda zajmuje 85 % masy m??zgu, 80 % mi???ni, 70 % w?troby. Najmniej jest wody w tkance t??uszczowej 10 % - 20 %, 20 % wody znajduje si? w ko??ciach.

Gdy kupujemy wod? czy to sto??ow? czy mineraln? zwr???my uwag? na to jakie ma sk??adniki gdy?? one mog? by? lekarstwem na nasze niekt??re przypad??o??ci.

Przyk??ad wybranych w??d leczniczych.

Muszynianka - zawiera jony selenu, potasu, magnezu, wapnia i siarczynowe. Leczy stany zapalne jelita grubego o raz nadci??nienie.

Staropolanka z Polanicy Zdroju - zawiera w?glowodany sodu, magnezu i wapnia oraz rozpuszczony dwutlenek w?gla. Pobudza prac? jelit i dzia??a moczop?dnie.

Kinga z Kro??cienka - zalecana przy chorobach kr???enia ze wzgl?du na obecno??? korzystnych st???e?? jodu sodu, potasu, magnezu, wapnia, w?glanowego, chlorkowego, ??elazowego oraz siarczynowego.

Woda Jan - pochodzi z Krynicy, zawiera sole magnezu, jony wapniowe, siarczynowe, magnezowe i ??elazowe. Leczy choroby dr??g pokarmowych, moczowych, zapobiega kamicy.

Wielka Pieniawa z Polanicy - zawiera w?glan wapnia sodu, magnezu i ??elaza, a tak??e niewielk? ilo??? manganu. Wspomaga leczenie anemii, chor??b przemiany materii, cukrzycy nadwagi.
KOMENTARZE

Nick:


Komentarz:


   =  (oblicz)


© 2021 mauroda.pl